VCHODOVÉ DVERE

záruka bezpečia

Dennodenne nimi prechádzame a preto sú veľmi dôležitým prvkom pri výbere. Funkčnosť a dizajn sú dôležité aspekty, ku ktorým pristupujeme veľmi dôsledne. Dvere však nemajú plniť iba funkčnú a estetickú funkciu, ale aj bezpečnostnú. 

PLASTOVÉ DVERE

HESTA - CLASSIC
CLASSIC
Prestup tepla
Uw až do 0,77 W/m2K

Farba jadra biela
Laminácia biela + 8 vonkajších jednostranných dekórov
Počet komôr: 5
Celoobvodové tesnenie
Stavebná hĺbka systému 76 mm
Pohľadová šírka rámu 103 - 118 mm
Maximálna šírka zasklenia 48 mm
Minimálna výška dverí 1970 mm
Použitý zvar V-PERFECT
(v bielej štandardný zvar)


Cenová náročnosť

HESTA - PERFECT
PERFECT
Prestup tepla
Uw až do 0,73 W/m2K

Farba jadra antracit
Laminácia biela + 8 + 30 jedno a obojstranných dekórov biela, karamel, hnedá
Počet komôr: 5 - 6
Celoobvodové tesnenie
Stavebná hĺbka systému 76 mm
Pohľadová šírka rámu 103 - 118 mm
Maximálna šírka zasklenia 48 mm
Minimálna výška dverí 1970 mm
Použitý zvar V-PERFECT
(v bielej štandardný zvar)

Cenová náročnosť

HESTA - HARMONY
HARMONY
Prestup tepla
Uw až do 0,84 W/m2K

Farba jadra antracit
Laminácia biela + 8 + 30 jedno a obojstranných dekórov biela, karamel, hnedá
Počet komôr: 6
Celoobvodové tesnenie
Stavebná hĺbka systému 82 mm
Pohľadová šírka rámu 123 - 178 mm
Maximálna šírka zasklenia 52 mm
Minimálna výška dverí 1970 mm
Použitý zvar V-PERFECT
(v bielej štandardný zvar)

Cenová náročnosť

HLINÍKOVÉ DVERE

HESTA - SUPERIAL
SUPERIAL
Profil bez tepelnej izolácie pre interiéry

Lakovanie v škále RAL 213 farieb RAL K7
Štruktúrované farby 28
Wood Colour 16 variantov
Počet komôr: 1
Stavebná hĺbka systému 51 mm
Pohľadová šírka rámu 60 mm
Maximálna šírka zasklenia 48 mm
Minimálna výška dverí 1970 mm
Cenová náročnosť

HESTA - GENESIS
GENESIS
Prestup tepla
Uw až do 1,0 W/m2K

Lakovanie v škále RAL 213 farieb RAL K7
Laminácia: 72 jednostranných alebo obojstranných dekórov
Štruktúrované farby 28
Wood Colour 16 variantov
Počet komôr: 3
Stavebná hĺbka systému 75 mm
Pohľadová šírka rámu
46,5 - 91,5 mm
Maximálna šírka zasklenia 48 mm
Minimálna výška dverí 1970 mm

Cenová náročnosť

HESTA - STAR
STAR
Prestup tepla
Uw až do 0,84 W/m2K

Lakovanie v škále RAL 213 farieb RAL K7
Laminácia: 72 jednostranných alebo obojstranných dekórov
Štruktúrované farby 28
Wood Colour 16 variantov
Počet komôr: 3
Stavebná hĺbka systému 75 mm
Pohľadová šírka rámu 84 mm
Maximálna šírka zasklenia 48 mm
Minimálna výška dverí 1970 mm

Cenová náročnosť

HESTA - ECONOLINE
ECONOLINE
Prestup tepla
od 0,88 W/m2K

Lakovanie v škále RAL 213 farieb RAL K7
Laminácia: 72 jednostranných alebo obojstranných dekórov
Štruktúrované farby 28
Wood Colour 16 variantov
Počet komôr: 3
Stavebná hĺbka systému 82 mm
Pohľadová šírka rámu
55 - 102,5 mm
Maximálna šírka zasklenia 48 mm
Minimálna výška dverí 1970 mm

Cenová náročnosť

HESTA - FRgo
FR90
Prestup tepla
od 2,145 W/m2K

Lakovanie v škále RAL 213 farieb RAL K7
Štruktúrované farby 28
Wood Colour 16 variantov
Počet komôr: 3
Stavebná hĺbka systému 90 mm
Pohľadová šírka rámu
55 - 102,5 mm
Maximálna šírka zasklenia 48 mm
Minimálna výška dverí 1970 mm
Cenová náročnosť