PLASTOVÉ
OKNÁ

najpredávanejší segment

Plastové okná majú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti.
Vďaka širokej palete laminácií, možnosti hliníkového opláštenia AluClip
a dokonalého zvaru V-Perfect vytvárajú priestor aj pre náročných klientov.

HESTA - EASY
EASY
Prestup tepla
Uw až do 0,88 W/m2K
(pri trojskle)

Biele jadro, bielaCenová náročnosť

CLASSIC - HESTA
CLASSIC
Prestup tepla
Uw až do 0,77 W/m2K

Biele jadro, biela + 8 vonkajších jednostranných dekórov.
Stavebná hĺbka 76 mm
Dokonalý zvar V-PERFECT
5 komôr
2 celoobvodové tesnenia
Dvojsklo / trojsklo

Cenová náročnosť

PERFECT - HESTA
PERFECT
Prestup tepla
Uw až do 0,73 W/m2K

Biele, karamelové, hnedé,
antracitové jadro, biela
+ 8 + 30 jedno alebo obojstranných dekórov
Stavebná hĺbka 76 mm
Dokonalý zvar V-PERFECT
5-6 komôr
2 celoobvodové tesnenia
1 stredové tesnenie
Dvojsklo / trojskloCenová náročnosť

HARMONY - HESTA
HARMONY
Prestup tepla
od 0,65 W/m2K

Biele, karamelové, hnedé,
antracitové jadro, biela
+ 8 + 30 jedno alebo obojstranných dekórov
Stavebná hĺbka 82 mm
Dokonalý zvar V-PERFECT
6 komôr
2 celoobvodové tesnenia
1 stredové tesnenie
Trojsklo
Možnosť použitia EvoCore
termo-výstuhy
Možnosť použitia - AluClip
Možnosť skrytých pántov, alebo bezpečnostného kovania 

Cenová náročnosť

DESIGN - HESTA
DESIGN
Prestup tepla
od 0,73 W/m2K

Biele, karamelové, hnedé,
antracitové jadro,
biela + 8 + 30 jedno alebo obojstranných dekórov
Stavebná hĺbka 76 mm
6 komôr
2 celoobvodové tesnenia
1 stredové tesnenie
Trojsklo
Možnosť použitia - AluClip
Dizajnový vzhľad hliníkového okna

Cenová náročnosť